Sole traders who are customers of Santander Bank Polska can use healthcare packages from MedicCenter and LUX MED. One of the advantages of this offer is that the healthcare packages are addressed not only to business owners, but also their employees and family members.

Warsaw, 13 May 2021
Santander Bank Polska offers private healthcare packages to customers who are sole traders. This is a response to the needs of business owners who want to secure the access to healthcare services for themselves, their employees, and loved ones, in order to focus more on running their businesses. 

During the pandemic, physical and mental well-being of employees has become the matter of survival for many businesses, which is oftentimes critical for business continuity. We are responding to such needs with healthcare packages for our customers. The package provides access to private healthcare and is an attractive benefit for employees that helps building a positive image of their business. Business owners who must focus on business matters in those difficult times may find it useful that the healthcare packages can be used not only by themselves, but also by their loved ones”, stressed Mirosława Mioducka, Project Manager in Santander Bank Polska.

The private healthcare package entails many benefits, such as:

  • medical appointments, both on-site and on-line,
  • short queues to medical specialists,
  • access to a broad network of medical outlets in Poland (LUX MED Group has got over 150 own outlets and 700 associated healthcare facilities),
  • access to over 800 types of medical examinations (e.g. MRI, CT, mammography, USG, X-ray and many lab tests),
  • attractive prices – starting from PLN 49/ month in a 12-month agreement.

Santander Bank Polska customers can choose one of a few packages:

  • individual package – comprehensive healthcare package for one person, 
  • package for two – healthcare package for couples, 
  • family package – 2 + unlimited number of children under 18, 
  • senior package – for people up to 80 years-of-age. 

In each package you can choose between a basic, extended and comprehensive service range (except the Senior package in which you can choose only an extended or comprehensive version).

In order to use a package, you just need to log into Mini Firma e-banking service, go to Services tab, choose eZdrowie, give all the required consents, and fill in the data of healthcare package users. The monthly subscription fee ranges from PLN 49 to PLN 369.

You can make appointments by calling 22 33 22 or through the Patient’s Portal web application.

For more information visit: https://www.santander.pl/firmy/uslugi-dla-firm/ezdrowie

Usługa eZdrowie świadczona jest na podstawie umowy, zawartej przez Santander Bank Polska z MedicCentre sp. z o.o. Spółka MediCentre zawarła umowę z LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której LUX MED zobowiązał się świadczyć określone w umowie świadczenia zdrowotne w ramach ustalonego w umowie pakietu. MedicCentre prowadzi działalność, w ramach której promuje i oferuje Pakiety Medyczne, pozyskuje klientów i zawiera z nimi umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez LUX MED w ramach zakupionego Pakietu Medycznego.

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych i udzielić finansowego wsparcia ponad 10 milionom ludzi w tym samym czasie. Według stanu po pierwszym kwartale 2021 r. Grupa posiada środki w wysokości 1,1 biliona €, 149 mln klientów (w tym 23,4 mln klientów lojalnych oraz 44,2 mln klientów cyfrowych), 10 800 oddziałów i 190 000 pracowników.

Press Office of Santander Bank Polska
e-mail: biuro.prasowe@santander.pl